Wielki Bal Księżniczek i Książąt

15 stycznia o godz. 1500 w Sali Balowej OPP "Ogród Jordanowski" odbędzie się

II Wielki Bal Księżniczek i Książąt

Aby na nim być i bawić się jak przystało na prawdziwą księżniczkę i prawdziwego księcia.
należy do dnia 10 stycznia 2012r. dostarczysz wypełnioną kartę uczestnictwa dostępną w Ognisku Pracy Pozaszkolnej "Ogród Jordanowski" w Kozienicach dostępną na miejscu bądź w dziale z plikami.

Pamiętaj!

Prawdziwa księżniczka i książę nie mogą pokazać się na balu bez odpowiedniego stroju i balowej maski - liczba miejsc ograniczona!  Szczegółowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu 048 614-25-56

lub w siedzibie organizatora;
 Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Ogród Jordanowski" w Kozienicach, ul. Jana Kochanowskiego 1

alt