Rewia Kół Zainteresowań

Rada Pedagogiczna OPP "OJ" zaprasza na spotkanie podczas, którego zostaną zaprezentowane umiejętności zdobyte przez uczestników zajęć.
Spotkanie odbędzie się 17 lutego (piątek) o godz. 1700 .