test

zebranie z rodzicami uczestników 1i2 grupy warsztaciku teatralnego odbędzie się 29.10.2012r. poniedziałek o godzinie 17.00

Ceramika gr. 2 24 10 o 1720

plastyka gr. 2 24 o 1530

sztuka dekoracji 24 o 1625