XII Konkurs Ortograficzny - Dyktando 2014

W dniu 04.11.2014 r. o godzinie 1030 odbył się w Ognisku Pracy Pozaszkolnej "Ogród Jordanowski" w Kozienicach XII Konkurs Ortograficzny Podstawówek. Do konkursu przystąpiło trzydziestu dziewięciu uczniów z pobliskich szkół podstawowych z Kozienic, Garbatki-Letnisko, Ryczywołu, Starych Słowików, Janikowa, Zajezierza, Nowej Wsi, Brzeźnicy, Głowaczowa, Magnuszewa, Stanisławic oraz Brzózy. Natomiast o godzinie 1130 odbył się XII Konkurs Ortograficzny Gimnazjalistów. Do konkursu przystąpiło dwudziestu jeden uczniów w pobliskich gimnazjów ze Świerży Górnych, Kozienic, Brzózy, Gniewoszowa, Głowaczowa oraz Magnuszewa.

Uroczystych otwarć dokonała Pani Wiceburmistrz Małgorzata Bebelska, która przekazała Pani dyrektor OPP "Ogród Jordanowski" Urszuli Strzelczyk nagrody w Dyktandzie 2014 Złote Pióra Burmistrza Gminy Kozienice.

Nad przebiegiem dyktand czuwała komisja w składzie: Leokadia Cieślik, Urszula Strzelczyk oraz wyłoniona spośród opiekunów zgłoszonych reprezentacji w Konkursie Podstawówek Pani Joanna Baryłowicz  z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach, zaś w Konkursie Gimnazjalistów Pani Agnieszka Szymańska-Grześka z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Kozienicach.

Dyktanda zostały podyktowane przez członka jury Panią Leokadię Cieślik.
Komisje XII Konkursów Ortograficznych nie zauważyły żadnych nieprawidłowości podczas wyżej wymienionego konkursu.

 

Teksty obu dyktand: Konkurs PodstawówekKonkurs Gimnazjalistów.