Rodzinnie w Puszczy

2015.04.11AngielskiZRodzicami-005631 maja 2015 r. na terenie Ośrodka Rekreacji i Turystyki KCRiS zorganizowany został festyn rodzinny pod hasłem: "Rodzinnie w Puszczy". Był on częścią obchodów Dni Puszczy Kozienickiej 2015.


Podczas imprezy odbywały się występy artystyczne i zabawy na scenie oraz szereg atrakcji plenerowych. Prezentacje artystyczne rozpoczęto od występu najmłodszych grup tańca sportowego z Ogniska Pracy Pozaszkolnej "Ogród Jordanowski" w Kozienicach. Pokazy taneczne poszczególnych grup spotkały się z ciepłym przyjęciem ze strony licznie zgromadzonej publiczności.

Podczas festynu miały miejsce trzy przedstawienia teatralne. Pierwszym z nich był spektakl, pt. "Pociąg Bajek", który przygotowali członkowie Grupy "POD PIGWĄ", czyli rodzice dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 5 im. Wandy Chotomskiej w Kozienicach. Następnie uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi zaprezentowali przedstawienie folkowe pt. "Wsi spokojna, wsi wesoła". Trzeci występ teatralny, to widowisko pt. "Ogrodowy Król Bul" w wykonaniu rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia w "Ogrodzie Jordanowskim" w Kozienicach oraz nauczycieli tej placówki.


Wyjątkową muzyczną atrakcją był koncert uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach. Można było podziwiać występ orkiestry dętej "Furioso" połączony z prezentacją choreograficznego układu taneczno-marszowego grupy mażoretek.


Kolejne występy przeplatane były różnorodnymi konkursami, które prowadziła Pani Dorota Ziarkowska z OPP "OJ". Dzieci i rodzice mogli zawalczyć o specjalne nagrody, wykazując się swoimi umiejętnościami w nietypowych konkurencjach. Nie zabrakło również wesołych tańców integracyjnych, improwizacji i pląsów przy muzyce dla całych rodzin.


Poza sceną, na specjalnie przygotowanych stanowiskach odbywały się liczne warsztaty plastyczne koordynowane przez Panią Monikę Kujawiak z OPP "OJ": "Czarowanie kamieni" - wykonywanie kolorowych zwierzątek, "Kolory z natury" - malowanie roślinami, "Puszcza w ramce" - tkanie z tworzywa przyrodniczego, "Co w puszczy piszczy" - malarstwo na dużym formacie, "Odgłosy puszczy" - konstruowanie piszczałek. W odrębnych namiotach odbywało się malowanie dziecięcych twarzy i modelowanie kreatywnych balonów.


Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego przygotowała kiermasz książki regionalnej oraz, we współpracy z Publicznym Gimnazjum nr 2 w Kozienicach, plenerową wystawę fotograficzną: "Piękno Powiatu Kozienickiego w uczniowskim obiektywie". Pracownicy biblioteki przygotowali także loterie z pytaniami i nagrody książkowe oraz przeprowadzili akcję "Cała Polska czyta Dzieciom".


W plenerze odbywały się również liczne gry i zabawy sportowe zorganizowane przez pracowników Ośrodka Profilaktyki Uzależnień - Placówkę Wsparcia Dziennego Świetlicę Środowiskową w Świerżach Górnych. Przedstawiciele PCK uczyli udzielenia pierwszej pomocy, a strażacy przygotowali pokaz sprzętu gaśniczego.


Okazją do ruchu na świeżym powietrzu były również dmuchane zjeżdżalnie i kule wodne.


W przygotowanie imprezy zaangażowani byli także wolontariusze współpracujący z OPP "OJ", którzy wcielili się w role wesołych maskotek, pomagali w prowadzeniu tańców integracyjnych na scenie lub w pracach na poszczególnych stanowiskach plenerowych.


M.C.