XII Olimpiada Sportowa Przedszkolaków

2015.06.17Olimpiada-020617 czerwca 2015 r. był dniem sportu dla dzieci z przedszkoli w gminie Kozienice. Na placu zabaw Ogniska Pracy Pozaszkolnej "Ogród Jordanowski" w Kozienicach odbyła się XII Olimpiada Sportowa Przedszkolaków. Uczestniczyły w niej przedszkolaki z sześciu placówek: 
- Publicznego Przedszkola Nr 1 Pod Topolą w Kozienicach,
- Publicznego Przedszkola Nr 2 w Kozienicach,
- Publicznego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach,
- Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach,
- Publicznego Przedszkola Nr 5 im. Wandy Chotomskiej w Kozienicach,
- Publicznego Przedszkola Nr 6 w Świerżach Górnych.

Ceremonię otwarcia rozpoczęto defiladą wszystkich uczestników, którzy podążyli za tegoroczną maskotką olimpiady - królikiem. Podczas defilady Pani Urszula Strzelczyk, dyrektor OPP "OJ" powitała przedszkolaków, ich opiekunów i dyrektorów placówek. Następnie gość specjalny - Pani Małgorzata Bebelska, wiceburmistrz gminy Kozienice wygłosiła formułę otwarcia olimpiady.

 

Po wciągnięciu na maszt flagi olimpijskiej, zapaleniu znicza i wypuszczeniu gołębi przez reprezentacje poszczególnych grup nastąpiło uroczyste ślubowanie małych sportowców i przyrzeczenie sędziów, którymi byli nauczyciele naszej placówki: Dorota Ziarkowska, Małgorzata Winiarska, Anna Rzeszotek, Monika Kujawiak, Małgorzata Cieślak i Piotr Bożedajek.

Przed przystąpieniem do zmagań sportowych miała miejsce wspólna rozgrzewka w formie tanecznego aerobiku, który poprowadziła Pani Dorota Ziarkowska.

Następnie zawodnicy udali się do uprzednio wylosowanych stanowisk, na których odbywały się następujące konkurencje sportowe: tor przeszkód, rzut woreczkiem, skoki w worku, strzał do bramki, tunel, slalom ze stopami. Każdy sportowiec miał za zadanie zaliczyć wszystkie konkurencje, co było potwierdzane specjalnymi stemplami na poszczególnych stanowiskach.

Gdy zakończyły się potyczki sportowe przystąpiono do ceremonii dekoracji zwycięzców. Po naradzie sędziowskiej postanowiono wszystkim zawodnikom przyznać pierwsze miejsce, podkreślając pomyślne zaliczenie każdej konkurencji sportowej, przestrzeganie zasad fair play i pokonanie własnych słabości. Dyrektorzy wszystkich przedszkoli otrzymali stosowny dyplom, statuetkę i maskotkę - króliczka. Nie zabrakło fanfar i złotych medali wręczanych na najwyższym stopniu podium każdemu uczestnikowi olimpiady.

Nad bezpieczeństwem małych sportowców czuwały przedstawicielki Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kozienicach, Panie Lidia Łubińska i Romualda Słowińska, którym wręczono specjalne dyplomy z podziękowaniem. Dyplom otrzymał również Pan Henryk Motyka, sędzia główny olimpiady.

Po wygłoszeniu formuły zamknięcia olimpiady, zgaszeniu znicza i zdjęciu flagi nastąpił pożegnalny taniec i wymarsz zawodników.