Inauguracja roku: "Otwarty Ogród"

2015.09.12OtwartyOgrod_GD-000412 września 2015 r. w sali widowiskowo-sportowej Ogniska Pracy Pozaszkolnej "Ogród Jordanowski" w Kozienicach miała miejsce inauguracja kolejnego roku pracy pod hasłem: "Otwarty Ogród". Spotkanie z uczestnikami zajęć i ich rodzicami otworzyła Pani Urszula Strzelczyk, dyrektor placówki, która powitała wszystkich przybyłych. Następnie uroczyście podziękowała rodzicom, którzy zaangażowali się w pierwszy czyn społeczny na rzecz "Ogrodu Jordanowskiego", jakim było malowanie największego urządzenia na placu zabaw. Specjalne dyplomy, kwiaty i upominki otrzymały: Agnieszka Brodowska, Karolina Maćkula, Monika Pachocka oraz Katarzyna Strojek, za którą, z powodu jej nieobecności, podziękowanie odebrał mąż.

Spotkanie rozpoczynające nowy rok zajęć było okazją do przekazania ważnych informacji związanych z organizacją pracy, omówienia podstawowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie placówki, uzupełnienia dokumentacji, przedstawienia instruktorów oraz krótkiej charakterystyki poszczególnych kół zainteresowań.

W trakcie trwania całej imprezy nauczyciele kolejno prowadzili zebrania z rodzicami uczestników poszczególnych zajęć stałych. Podczas tych spotkań dokonano wyborów do Rady Rodziców.

Ważne informacje przeplatane były zabawami integracyjnymi, które swoim charakterem nawiązywały do specyfiki poszczególnych kół zainteresowań. Nie zabrakło więc rytmicznych zabaw z gitarą, pląsów i piosenek w językach polskim i angielskim, wesołej gimnastyki i sportowych układów tanecznych. We wspólnej zabawie z instruktorami poszczególnych zajęć uczestniczyli dzieci i rodzice.