Dyktando 2018

2018.02.21dyktando_GD-0016W dniu 21.02.2018 r. odbył się w OPP „Ogród Jordanowski” w Kozienicach XV Konkurs Ortograficzny "Dyktando 2018 o Złote Pióro Burmistrza Gminy Kozienice" o godzinie 10:30 Szkół Podstawowych (klasy III-VI) i o godz. 11:30 Klas Gimnazjalnych (kl. PSP VII-PG). Do konkursów przystąpiło łącznie sześćdziesięciu uczniów - równo po 30 na każdą kategorię wiekową - ze szkół z Kozienic, Garbatki-Letnisko, Brzeźnicy, Kociołek, Janikowa, Ryczywołu, Głowaczowa, Magnuszewa, Gniewoszowa, Mniszewa, Świerży Górnych oraz Brzózy.

Otwarcia dokonała Pani dyrektor OPP „Ogród Jordanowski” Urszula Strzelczyk.

Nad przebiegiem dyktanda czuwały odpowiednio dwie trzyosobowe komisje w składzie:
Urszula Strzelczyk i Małgorzata Cieślak w obu kategoriach oraz jako trzeci członek jury wyłoniona spośród opiekunów zgłoszonych reprezentacji Pani Magdalena Wnuk z PSP w Ryczywole, zaś w części konkursu klas gimnazjalnych Dorota Mazur z ZSiPO PG w Magnuszewie.
Dyktanda zostały podyktowane przez członka jury oraz prowadzącą zajęcia w OPP "OJ" Panią Małgorzatę Cieślak.


Każdy z uczestników konkursu otrzymał ogródkowy pamiątkowy długopis oraz dla wzmocnienia umysłu dawkę słodkości w postaci krówki ciągutki.

Komisje XV Konkursu Ortograficznego nie zauważyły żadnych nieprawidłowości.
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród obędzie się 10 marca 2018 r.


Fragmenty zostały zaczerpnięte z materiałów Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego „po polsku o historii", edycja 2017;

Obszerniejsza galeria dostępna jest na facebooku.