Rewia Kół zainteresowań

Mamo, Tato,

Rada Pedagogiczna
Ogniska Pracy Pozaszkolnej
"Ogród Jordanowski"
w Kozienicach

Zaprasza Was

04 lutego (piątek) o godzinie 1600

na Rewię Kół Zainteresowań, podczas 
których zaprezentuje Wam
umiejętności zdobyte podczas
pierwszego półrocza zajęć
pozaszkolnych

Wasza Pociecha