Ale to już było...

Ogrodowe Święto Teatru

2018.06.09_Teatrzyk_GD-00029 czerwca 2018 r. w sali widowiskowej Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach odbyło się Ogrodowe Święto Teatru - wydarzenie podsumowujące pracę twórczą trzech grup teatralnych działających w placówce.

Publiczność obejrzała dwa przedstawienia. Pierwszym z nich było widowisko na motywach baśni Hansa Christiana Andersena oraz na podstawie scenariuszy Małgorzaty Barańskiej i Antoniego Marianowicza - „Brzydkie Kaczątko”.

Wzięli w nim udział uczestnicy dwóch grup „Warsztaciku teatralnego”: Hanna Baca, Barbara Balcerzak, Blanka Balcerzak, Julia Bąk, Wiktoria Fituch, Magdalena Gontarz, Wiktoria Grzegorczyk, Pola Jóźwik, Kinga Kotańska, Antonina Marczak, Jagoda Strzelczyk, Nella Szczypiór, Zuzanna Sztobryn, Bianka Tywonek, Patryk Więcław, Angelina Woś oraz Julia Zawodnik.

2018.06.09_Teatrzyk_GD-0050Dzieci i młodzież ukazali losy małego łabędzia, nieakceptowanego i pochopnie krytykowanego z powodu swojego odmiennego wyglądu. Brzydkie Kaczątko spotyka w swoim życiu wiele niezrozumienia i wzgardy. Jednak samo pozostaje życzliwe dla innych. Nie traci wiary w marzenia oraz w to, że kiedyś spotka przyjaciół. Wykazuje się siłą charakteru i nie zatraca poczucia własnej godności. Przedstawienie przypomina znaną prawdę: „Prawdziwe piękno w sercu twym tkwi.”

Więcej…

OJ Dzień Dziecka 2018

2018.06.01_dziecka_GD-00061 czerwca 2018 r. na placu zabaw Ogniska Pracy Pozaszkolnej "Ogród Jordanowski" w Kozienicach miał miejsce Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. W tym roku wydarzeniu przyświecało hasło: „Zabawa w kolorach tęczy”. Pracownicy placówki wraz z przedstawicielami Samorządu Wychowanków, Rady Rodziców oraz wolontariuszami przygotowali wiele atrakcji specjalnie dla dzieci.

Przybyłych na to wydarzenie przywitała pani Dorota Ziarkowska, nauczyciel „Ogrodu Jordanowskiego”, która w imieniu wszystkich organizatorów festynu złożyła dzieciom życzenia z okazji ich święta. Wspólną zabawę rozpoczęto od taneczno-ruchowych pląsów integracyjnych przy scenie, które odbywały się naprzemian z innymi atrakcjami przygotowanymi w specjalnie wyodrębnionych strefach placu zabaw. Pierwszą z nich było poszukiwanie niespodzianek ukrytych w piaskownicy, która zamieniła się w prawdziwy teren wykopalisk. Okazało się to niełatwym zadaniem, ale wytrwałym poszukiwaczom udało się odnaleźć ukryte zabawki. Kolejną zabawą był „zagadkowy labirynt”.

2018.06.01_dziecka_GD-0120

Dzieci idąc wg wskazówek osoby prowadzącej miały za zadanie dotrzeć do ukrytego przedmiotu, będącego jednocześnie nagrodą dla osoby, która go odnalazła. Nie zabrakło również malowania na dużym formacie w dwóch odsłonach. W pierwszej z nich dzieci malowały farbami na folii strecz wspólne dzieło pt. „Akwarium”. W drugiej zabawie plastycznej dzieci malowały kolorowy świat na dużym arkuszu. Okazją do integracji dzieci i rodziców była zabawa z elementami charakteryzacji pod hasłem: ”Jaka matka, taka córka. Jaki ojciec, taki syn”. Podczas niej dzieci i ich rodzice mieli jak najbardziej upodobnić swój wygląd za pomocą materiałów i przyborów plastycznych. Chętni mogli również zagrać w plenerowe szachy lub warcaby. Można było wziąć udział w przeciąganiu liny, sprawnościowym torze przeszkód, strzelaniu z łuku czy chodzeniu na szczudłach. Koordynatorem gier i zabaw sportowych była pani Anna Sobota, nauczyciel wychowania fizycznego w „Ogrodzie Jordanowskim”. Za prawidłowe wykonanie sportowych zadań każde dziecko otrzymywało zmywalny tatuaż.

Więcej…

15. Olimpiada Sportowa Przedszkolaków

2018.05.22_Olimpiada_GD-003222 maja 2018 r. na placu zabaw Ogniska Pracy Pozaszkolnej "Ogród Jordanowski" odbyła się XV Olimpiada Sportowa Przedszkolaków. Uczestniczyło w niej blisko 140 przedszkolaków z sześciu placówek z terenu naszej gminy:
- Publicznego Przedszkola Nr 1 Pod Topolą w Kozienicach,
- Publicznego Przedszkola Nr 2 w Kozienicach,
- Publicznego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach,
- Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach,
- Publicznego Przedszkola Nr 5 im. Wandy Chotomskiej w Kozienicach,
- Publicznego Przedszkola Nr 6 w Świerżach Górnych.
Sportowe zmagania obserwowali zaproszeni goście: pan Tomasz Śmietanka, Burmistrz Gminy Kozienice, pan Robert Boryczka, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Kozienicach, pan Marcin Zmitrowicz, dyrektor Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu oraz dyrektorzy poszczególnych przedszkoli. Na początku wszyscy goście i mali sportowcy uczestniczyli w uroczystej ceremonii otwarcia, którą rozpoczęła defilada przedszkolaków, podążających za sędzią głównym - Henrykiem Motyką oraz tegoroczną maskotką olimpiady – wesołym żółwiem. W trakcie defilady pani Urszula Strzelczyk, dyrektor OPP "OJ" powitała reprezentacje kolejnych przedszkoli. Następnie pan burmistrz zapytał dzieci o ich sportowe marzenia, podkreślając, że już dziś mogą zrobić pierwszy krok do ich spełnienia. Po wygłoszeniu Formuły otwarcia przez pana burmistrza, wypuszczono w górę 5 balonów w kolorach olimpijskich, które symbolizują ogłoszenie światu wieści o rozpoczęciu przedszkolnych igrzysk.

Więcej…

10. Festiwal Piosenki i Pieśni Religijnej

2018.05.12Religijna_GD-0161W sobotę 12 maja 2018 r. w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski" w Kozienicach odbył się X Festiwal Piosenki i Pieśni Religijnej pod hasłem; "Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski". Pani Urszula Strzelczyk, dyrektor OPP „OJ” powitała wszystkich przybyłych, w tym gości specjalnych: panią Małgorzatę Bebelską, wiceburmistrza gminy Kozienice i panią Leokadię Cieślik, doradcę metodycznego Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Pani wiceburmistrz dokonała oficjalnego otwarcia festiwalu, podkreślając jego jubileuszową - dziesiątą edycję oraz wskazując na duże zainteresowanie tym wydarzeniem lokalnej społeczności.

Dalszą część festiwalu poprowadziła pani Małgorzata Cieślak z "Ogrodu Jordanowskiego", która zapowiadała występy kolejnych uczestników, reprezentujących placówki i parafie z terenu powiatu kozienickiego.

W 32 występach wzięło udział ponad 130 wykonawców, których oceniali członkowie komisji artystycznej: nauczyciele muzyki – Jacek Zelga i Krzysztof Boryczka oraz Edyta Zawadzka ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach.

Więcej…

II Festiwal Piosenki Turystycznej

2018.04.21turystyczna_GD-011421 kwietnia 2018 r. w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach odbył się II Festiwal Piosenki Turystycznej. Uczestników imprezy, ich bliskich oraz przedstawicieli placówek oświatowych powitała pani Urszula Strzelczyk, dyrektor OPP „OJ”, która dokonała uroczystego otwarcia festiwalu.

Na scenie zaprezentowało się łącznie 109 uczestników z 11 placówek z terenu powiatu kozienickiego. Występujących zapowiadał prowadzący imprezę, pan Piotr Bożedajek. Wokalne prezentacje oceniali członkowie komisji artystycznej: Bożena Markowska, nauczyciel muzyki w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Kozienicach, Henryk Motyka, nauczyciel wychowania fizycznego w OPP „OJ” i propagator aktywnego wypoczynku oraz Rajmund Mączyński, wicekomandor Klubu Żeglarskiego "DAL" w Kozienicach, działającego przy ENEA Wytwarzanie S.A. Wysłuchali oni 27 utworów, wśród których znalazły się piosenki znane z turystycznych wypraw.

Więcej…

Rozstrzygnięcie Dyktand 2018

2018.03.19_Dyktando_GD-003119 marca 2018 r. w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach miało miejsce ogłoszenie wyników XV Konkursu Ortograficznego: „Dyktando 2018 o Złote Pióro Burmistrza Gminy Kozienice”, który odbył się 21.02.2018 r. Wzięło w nim udział 60 uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z powiatu kozienickiego. Tekst dyktanda nawiązywał do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Na wstępie Pani Urszula Strzelczyk, dyrektor OPP „OJ” powitała wszystkich przybyłych oraz zaprezentowała egzemplarz specjalnie grawerowanego wiecznego pióra, które wraz z tytułem „Mistrza Ortografii” było główną nagrodą w konkursie. Następnie głos zabrał Burmistrz Gminy Kozienice Tomasz Śmietanka, który podkreślił złożony charakter ortografii języka polskiego. Wskazał na historyczne i geograficzne uwarunkowania pisowni naszego języka. Przewodnicząca komisji konkursowej, pani Leokadia Cieślik, doradca metodyczny Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, zwróciła uwagę na wysoki poziom trudności tekstu tegorocznego dyktanda, w którym było wiele złożonych nazw własnych. Wyraziła również swoje uznanie dla umiejętności wszystkich uczestników konkursu.2018.03.19_Dyktando_GD-0042

Wręczanie dyplomów rozpoczęto od podziękowań dla nauczycieli reprezentujących poszczególne szkoły. Wyróżniono wielu uczestników przyznając im ex aequo IV miejsce oraz wręczając specjalny dyplom i nagrodę – „Nowy słownik ortograficzny języka polskiego” autorstwa Bartłomieja Łuczaka i Moniki von Basse. Zdobywcy III miejsca otrzymali dyplom, maskotkę – mądrą sowę oraz „Słownik terminów literackich i gramatycznych” Zuzanny Dominów i Marcina Dominów. Zdobywcom II miejsca wręczono dyplom, maskotkę – mądrą sowę oraz „Popularny słownik poprawnej polszczyzny” Agaty Gałczyk.

Więcej…

Więcej artykułów…