Ale to już było...

Wieczorek z gitarą

Zapach gorącej kawy i herbaty unosił się 15.12.2014 w OPP "Ogród Jordanowski" w Kozienicach.


Wszystko za sprawą zorganizowanego w tym dniu "Wieczorku Sentymentalno-Zimowego", podczas którego swoje umiejętności wokalno-instrumentalne przed swoimi bliskimi zaprezentowali uczestnicy wszystkich grup zajęć "Zabawy z gitarą". 


Dźwięki wydobywające się z gitar i towarzyszący temu śpiew stworzyły niesamowity "sentymentalno-zimowy" ciepły klimat...który sprawił, że każdy mógł choć na chwilę "zatrzymać się" i poddać refleksji...a temu wszystkiemu towarzyszyły uśmiechy, które mówiły wszystko...

Mikołaj w Ogrodzie

W dniu 6 grudnia 2014 r. w Ognisku Pracy Pozaszkolnej "Ogród Jordanowski" w Kozienicach zagościł Święty Mikołaj. Dla uświetnienia tego wydarzenia przygotowano przedstawienie teatralne pt. "Gwiazdkowy prezent". W role postaci spektaklu wcielili się nauczyciele "Ogrodu" wraz z Panią Urszulą Strzelczyk, dyrektorem placówki oraz wolontariuszami.

Więcej…

Mikołajkowe Turnieje: Tenisa Stołowego i Szachowy


W dniu 5 grudnia 2014 r. w Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Ogród Jordanowski" w Kozienicach odbył się Mikołajkowy turniej szachowy.

Turniej rozegrano w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe klas I-III, szkoły podstawowe klas IV-VI oraz szkoły gimnazjalne. Łącznie w zawodach wzięło udział 52 uczniów kozienickich szkół tj. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach, Publicznego Gimnazjum nr 2 w Kozienicach oraz uczestnicy Ogrodowego koła szachowego. 

Więcej…

OJ Szanty 2014


7 listopada 2014 r. w Ognisku Pracy Pozaszkolnej "Ogród Jordanowski" w Kozienicach odbył się XI Mały Festiwal Szkolnej Piosenki Żeglarskiej "OJ SZANTY", w którym wzięło udział 95 osób, reprezentujących 16 placówek i 1 zespół rodzinny. Wśród przybyłych obecni byli również zaproszeni goście: Ewa Lenarczyk, dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 "Pod Topolą" w Kozienicach; Aldona Zimna, zastępca dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Sieciechowie; Iwona Kwaśniewska, dyrektor Zespołu Szkół Publicznej Szkoły Podstawowej Publicznego Gimnazjum w Rudzie Wielkiej; Agnieszka Popis, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zajezierzu; Zofia Karaś, dyrektor Placówki Socjalizacyjnej "PANDA" w Kozienicach; Leokadia Cieślik, Doradca Metodyczny MSCDN w Kozienicach; Dorota Kurzawa, prezes Oddziału ZNP Kozienice; Waldemar Przedniczek, komandor Klubu Żeglarskiego "DAL" w Kozienicach, działającego przy ENEA Wytwarzanie S.A.; Rajmund Mączyński, wicekomandor Klubu Żeglarskiego "DAL" w Kozienicach; Dariusz Szewc, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Zmianowych w Enea Wytwarzanie S.A.

Więcej…

XII Konkurs Ortograficzny - Dyktando 2014

W dniu 04.11.2014 r. o godzinie 1030 odbył się w Ognisku Pracy Pozaszkolnej "Ogród Jordanowski" w Kozienicach XII Konkurs Ortograficzny Podstawówek. Do konkursu przystąpiło trzydziestu dziewięciu uczniów z pobliskich szkół podstawowych z Kozienic, Garbatki-Letnisko, Ryczywołu, Starych Słowików, Janikowa, Zajezierza, Nowej Wsi, Brzeźnicy, Głowaczowa, Magnuszewa, Stanisławic oraz Brzózy. Natomiast o godzinie 1130 odbył się XII Konkurs Ortograficzny Gimnazjalistów. Do konkursu przystąpiło dwudziestu jeden uczniów w pobliskich gimnazjów ze Świerży Górnych, Kozienic, Brzózy, Gniewoszowa, Głowaczowa oraz Magnuszewa.

Uroczystych otwarć dokonała Pani Wiceburmistrz Małgorzata Bebelska, która przekazała Pani dyrektor OPP "Ogród Jordanowski" Urszuli Strzelczyk nagrody w Dyktandzie 2014 Złote Pióra Burmistrza Gminy Kozienice.

Więcej…

Święto Jabłka

11 października 2014 r. w Ognisku Pracy Pozaszkolnej "Ogród Jordanowski"  w Kozienicach odbyło się spotkanie integracyjne nauczycieli z uczestnikami poszczególnych kół zainteresowań i ich rodzicami. Okazją do spotkania były obchody "Dnia  Pieczonego Jabłka" -  imprezy oficjalnie rozpoczynającej kolejny rok zajęć w "Ogrodzie Jordanowskim". Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem: "Promowanie zdrowego stylu życia przez zachęcenie do prawidłowego odżywiania".

 Przybyłych powitała Pani Urszula Strzelczyk, dyrektor OPP "OJ", która poprowadziła całą imprezę razem z Panią Dorotą Ziarkowską przedstawicielką grona pedagogicznego. Spotkanie rozpoczęto wręczeniem specjalnych dyplomów uznania "Pomocna Dłoń"  wraz z upominkami z logo placówki dla rodzin Państwa Mireckich, Kalbarczyków, Majów, Wasińskich i Ciepielskich, którzy od lat z wyjątkowym zaangażowaniem wspierają działalność "Ogrodu Jordanowskiego". Pani dyrektor wręczyła również podziękowania nauczycielom zatrudnionym w OPP "OJ" z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej.

 

Więcej…

Więcej artykułów…