Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podczas głosowań na 79. posiedzeniu,
ustanowił dzień 20 listopada 
Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka.

Z propozycją szczególnego uhonorowania wkładu Polski w uchwalenie Konwencji o prawach dziecka oraz ustanowienia
20 listopada Dniem Praw Dziecka
wystąpił Rzecznik Praw Dziecka do Marszałka Sejmu RP w sierpniu br. Inicjatywę tę podjęła Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
oraz poparła Komisja Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP.
Za przyjęciem uchwały w sprawie ustanowienia Dnia Praw Dziecka głosowało 424 posłów, nikt nie był przeciwko, a 7 posłów wstrzymało się od głosu.
20 listopada br. przypada
25 rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka.

 

Ustanowienie 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka
ma przypominać szczególną rolę Polski – inicjatora uchwalenia Konwencji – w tworzeniu światowego systemu ochrony praw dziecka.
Jak wskazano w uchwale, to nasz kraj był inicjatorem uchwalenia konwencji - najważniejszego na świecie dokumentu chroniącego prawa dzieci.

 

"Jako Polacy jesteśmy dumni z faktu,
że to właśnie nasz kraj w 1978 r. przedstawił jego projekt
i zaproponował Komisji Praw Człowieka ONZ jego uchwalenie.
Był to niewątpliwie jeden z największych polskich sukcesów
na arenie międzynarodowej".
W wystąpieniu podczas II czytania projektu Uchwały Rzecznik podkreślił, że chciałby, żeby każdy z 365 dni był dniem dziecka
i dniem praw dziecka.
Rekomendując przyjęcie uchwały Marek Michalak powiedział,
że intencja uchwały jest symboliczna,
a uchwała ma zachęcać do propagowania praw dzieci i edukacji
na ten temat. Przekonywał,
że aby lepiej przestrzegać praw dzieci, trzeba je lepiej znać.

 

21. rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka


20 listopada 1989 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych uchwaliło Konwencję o Prawach Dziecka, zawierającą katalog praw i wolności przysługujących dzieciom. W dokumencie, który powstał z inicjatywy Polaków, znalazły się też zapisy dotyczące tego, co Państwa i rządy powinny robić, aby prawa najmłodszych były w pełni przestrzegane.
Konwencja, składająca się z preambuły i 54 artykułów, wyznacza minimalny standard ochrony praw najmłodszych obywateli i dopuszcza regulacje, które są dla nich korzystniejsze i wychodzą poza ustalony standard. Dokument ratyfikowały dotychczas 193 państwa.
Czy w Polsce prawa dziecka są przestrzegane? Biorąc pod uwagę ilość zgłoszeń kierowanych do Rzecznika można sądzić, że mamy jeszcze sporo do zrobienia. Dzieci wciąż padają ofiarą nadużyć lub zaniedbania, wiele z nich nie może korzystać z prawa do kontaktu z obojgiem rodziców lub wychowuje się poza rodziną, wciąż wiele jest do zrobienia w zakresie opieki zdrowotnej czy edukacji dzieci i młodzieży, a także pomocy na rzecz dzieci z niepełnosprawnością.
Dla podkreślenia rangi Konwencji o Prawach Dziecka Marek Michalak zorganizował cykl 16 konferencji wojewódzkich pod wspólnym tytułem

"Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka".

Począwszy od stycznia tego roku odbyły się one w Katowicach, Zielonej Górze, Opolu, Lublinie, Kaliszu, Toruniu, Słupsku, Oświęcimiu, Sieradzu, Szczecinie, Białymstoku, Rzeszowie, Świdnicy i Kielcach. W grudniu zaplanowane są dwie ostatnie- w Olsztynie i Siedlcach.
Każda konferencja poświęcona była innemu zagadnieniu z zakresu praw dziecka, a debaty, które odbyły się w ich trakcie, dotyczyły:

- prawa dziecka wobec wyzwań życia codziennego,

- godności dziecka,

- uwarunkowań życia codziennego wobec zdrowia psychicznego dziecka,

- przemocy wobec dzieci,

- sytuacji dziecka przed wymiarem sprawiedliwości,

- podmiotowości dziecka,

- prawa dziecka do wypoczynku,

- działalności ludzi młodych na rzecz dzieci oraz ich świadomości i odpowiedzialności,

- wolności zgromadzeń i stowarzyszania się,

- prawa dziecka do opieki,

- prawa dziecka należącego do mniejszości,

- prawa dziecka do nauki,

- prawa do znajomości swoich praw,

- prawa dziecka z niepełnosprawnością.