I Kozienickie Warsztaty Muzyki Liturgicznej

W dniach od 5 do 7 października 2018 r. w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach odbywały się I Kozienickie Warsztaty Muzyki Liturgicznej prowadzone przez wszechstronnych krakowskich muzyków: Piotra Pałkę i Huberta Kowalskiego. Warsztaty zorganizowano przy współudziale Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach KANON, parafii pw. Świętego Krzyża w Kozienicach oraz pracowników OPP „OJ”. Wzięło w nich udział 50 uczestników – wokalistów i instrumentalistów z terenu województwa mazowieckiego. Wśród nich byli zarówno dorośli, jak również dzieci i młodzież - osoby posiadające wykształcenie muzyczne oraz amatorzy. Przez trzy dni uczyli się dziesięciu utworów muzycznych, które wykonali w trakcie niedzielnej Mszy Świętej oraz podczas koncertu w kościele pw. Świętego Krzyża. Warsztaty miały charakter muzycznych rekolekcji. Nie zabrakło więc miejsca na modlitwę i refleksję. Uczestnicy i prowadzący podkreślali wyjątkową atmosferę warsztatów - poczucie wspólnoty i radość, jaką daje wspólne śpiewanie i granie dla Boga.