Warsztacik teatralny

    pod kierunkiem p. Urszuli Strzelczyk, Moniki Kujawiak
        gr. I poniedziałek 1540- 1710, gr. II poniedziałek 1720-1850

 

Zajęcia teatralne dla dzieci w wieku od 7 lat.

Zajęcia teatralne to kreatywne połączenie zajęć ruchowych, językowych oraz propozycja poznania innych środków wyrazu takich jak mimika, gest i pantomima. Celem zajęć ma być zdobycie przez dzieci umiejętności poruszania się w przestrzeni - na scenie, słuchania i wypowiadania się. Zajęcia mają rozwinąć umiejętności komunikowania się z otoczeniem, przekazywania własnych odczuć, otwartości na innych; mają pomóc dziecku wyzbyć się strachu, nauczyć pomysłowości i otworzyć wyobraźnię. Teatr lalkowy: kukiełka, pacynka....

 

W zajęciach teatralnych wykorzystywane są różne techniki i formy aktywności:

  • - koncentracja i samoświadomość w grupie,
  • - techniki zapamiętywania, ożywianie ciała, praca nad gestem i słowem,
  • - ćwiczenia dramowe, improwizacyjne, pantomimiczne, wizualizacja  bajek,
  • - kierowanie lalką , 
  • - ćwiczenia podsumowujące i relaksacyjne. alt

 Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek!

Zapraszamy!