Warsztacik teatralny

pod kierunkiem Katarzyny Kozak i Urszuli Strzelczyk.


 Poniedziałek I gr.  1540-1710II gr.  1720-1850
Podział na grupy oraz przydzielenie osoby (osób) prowadzącej nastąpi po zakończeniu rekrutacji


Zajęcia teatralne dla dzieci w wieku od 6 lat.

Zajęcia teatralne to kreatywne połączenie zajęć ruchowych, językowych oraz propozycja poznania innych środków wyrazu takich jak mimika, gest i pantomima. Celem zajęć ma być zdobycie przez dzieci umiejętności poruszania się w przestrzeni - na scenie, słuchania i wypowiadania się. Zajęcia mają rozwinąć umiejętności komunikowania się z otoczeniem, przekazywania własnych odczuć, otwartości na innych; mają pomóc dziecku wyzbyć się strachu, nauczyć pomysłowości i otworzyć wyobraźnię.