OJ Lato

Płatności za Półkolonie 2017

Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach

informuje, iż wysokość opłaty za 10-dniowy turnus półkolonii letnich organizowanych 

przez OPP „Ogród Jordanowski” w Kozienicach

w roku 2017 wynosi 120 zł.

 

Opłatę należy dokonać  w terminie do  9 czerwca 2017 r.LatoWSercuMiastaLOGO 
na konto bankowe OPP „OJ”:  Bank Pekao SA   
10 1240 5703 1111 0010 5579 9196

Tytułem: półkolonia 2017  (imię i nazwisko dziecka)

Podstawa prawna:
Zarządzeniem NR 321/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat wnoszonych przez uczestników półkolonii letnich organizowanych przez jednostki oświatowe Gminy Kozienice w roku 2017;  zgodnie z  art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jedn. Dz. U z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 92a ust. 1 i art. 92f ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)

Półkolonie letnie

2017lato INFO01 oj
W poniedziałek 8 maja zapisy przyjmujemy od godz. 16:00 w sekretariacie placówki.
Wtorek-piątek w godz. 15:30-18:00.

Więcej…