Półkolonie letnie

2017lato INFO01 oj
W poniedziałek 8 maja zapisy przyjmujemy od godz. 16:00 w sekretariacie placówki.
Wtorek-piątek w godz. 15:30-18:00.

drukuj  Karta Uczestnika Klubu Letniego. Należy dołączyć kserokopię legitymacji lub oświadczenie z placówki oraz kopię książeczki szczepień.
*program do odczytu formatu PDF.


2017lato INFO01