Deklaracja kontynuacji dla dzieci z Rytmiki

Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej

„Ogród Jordanowski” w Kozienicach

ogłasza uzupełniający nabór:

deklaracji kontynuacji
uczestnictwa w zajęciach tanecznych
dla  dziewczynek z rocznika 2011
uczęszczających obecnie na zajęcia rytmiczne
a zainteresowanych uczestnictwem w roku 2017/18 w zajęciach tańca sportowego.

Ilość wolnych miejsc: 12

Terminy:

1) składanie deklaracji:
29, 30, 31.05.2017 r.  oraz  02.06.2017 r.

2) weryfikacja wniosków: 05-06.06.2017 r.

3) wywieszenie list zakwalifikowanych kandydatów: 09.06.2017 r.

Wypełnioną deklarację kontynuacji (druk dostępny na miejscu)  należy złożyć

w  sekretariacie  w godzinach trwania zajęć stałych, tj. od 15.00-18.30.

 

Wyjaśnienie podjętej decyzji dotyczącej ogłoszenia uzupełniającego naboru deklaracji kontynuacji na rok szkolny 2017/18:

Zgodnie z organizacją pracy OPP „OJ”, program zajęć Rytmiki został opracowany na cykl 3 letni. W roku szkolnym 2017/18 będą go realizowały dzieci z roczników 2013, 2012 i 2011. Natomiast grupy tańca sportowego zostały zorganizowane dla dziewczynek od rocznika 2010.

Na rok szkolny 2017/2018 została zaplanowana jedna grupa początkująca formy tańca sportowego dla rocznika 2010.

W wyniku I etapu rekrutacji okazało się, iż:

  1. wnioski złożyło tylko 7 dziewczynek z rocznika 2010 i wszystkie zostały przyjęte do nowej grupy,
  2. jest znaczne zainteresowanie dziewczynek z rocznika 2011, zwłaszcza tych, które uczęszczały na zajęcia rytmiki już trzy lata, możliwością kontynuowania zajęć tanecznych w formie tańca sportowego,
  3. znaczna grupa dzieci z rocznika 2012 oczekuje na wolne miejsca w grupach zajęć rytmiki.

Wobec powyższego zaistniała potrzeba zaproponowania dziewczynkom z rocznika 2011 możliwości kontynuowania zajęć tanecznych w formie tańca sportowego. Przy czym uzyskanie przez dziewczynki z rocznika 2011 miejsca w początkującej grupie tańca sportowego jest jednoznaczne z ich rezygnacją z uczestnictwa w zajęciach rytmiki, co jednocześnie przyczyni się do powstania wolnych miejsc dla rocznika 2012.